Każdy towar importowany do Polski spoza Unii Europejskiej poza pewnymi wyjątkami podlega opłatom celno – skarbowym. O ich wysokości decyduje rodzaj towaru, jego pochodzenie, wartość produktu oraz cena transportu.

Stawki cła i podatku VAT można sprawdzić w SYSTEMIE ISZTAR Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej System ISZTAR – Informacja Taryfowa

Można też zrobić to dzwoniąc pod numer telefonu Centrum Informacji Służby Celnej – tutaj link

Niektóre towary są zwolnione z cła i/lub podatku VAT. Poniżej kilka zasad.

Przy imporcie ze Stanów Zjednoczonych występują następujące zwolnienia celne i podatkowe:

1. Od osoby prywatnej do osoby prywatnej:

Do kwoty 45 EUR na jedną przesyłkę, dotyczy towarów w małych ilościach o charakterze niehandlowym – zwolnienie z cła (art.26 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT) do ilości podanych dla każdego towaru (art.27 WSZC) tzn. wyroby tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe, perfumy, wody toaletowe.

2. Od firmy do firmy lub firma do osoby prywatnej:

do kwoty 22 EUR na jedną przesyłkę – zwolnienie z cła (art.23 WSZC) i VAT (art.51 ust.3 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

  • Cło – “Wspólnotowy System Zwolnień celnych” – Rozporządzenie EWG Nr.1186/2009
  • VAT- “Ustawa o podatku VAT” – Art. 51 Dz.U.Nr 54 z dnia 05.04.2004

3. Powyżej 45 EUR jest naliczane cło i podatek VAT według stawek

  • Przesyłki o charakterze niehandlowym to takie przesyłki, które jednocześnie:
  • mają charakter okazjonalny,
  • zawierają towary przeznaczone wyłącznie do własnego użytku odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,
  • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

WAŻNE!

1. Wartość cła i podatku VAT jest obliczana od wartości zakupu powiększonej o koszty dostawy

2. Wiele towarów posiada stawkę cła 0%, np. laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy i wiele innych. Pamiętaj też, że w Polsce ostateczną decyzję o wysokości stawki celnej podejmuje przedstawiciel Urzędu Celnego.